Netværk

I PUGAD søger vi hele tiden ny viden og inspiration, og vi deler gerne ud af vores erfaringer. Derfor indgår vi i forskellige nationale og internationale netværk med andre NGO’ere, organisationer, forskere m.fl.

PUGAD samarbejder med andre danske organisationer i et fagligt netværk, der arbejder for at sikre fødevaresuverænitet. Netværket blev stiftet i 2007 sammen med Afrika Kontakt og Levende Hav som Fiskeriffagligt Netværk, hvor fokus har været på at fremme et socialt og bæredygtigt globalt fiskeri. I 2014 udvidede netværket sine medlemmer med tre nye organisatoner: NOAH, MAK og Landforeningen for Frie Bønder. Netværket blev på generalforsamlingen i 2015 omdøbt til Forum for Madsuverænitet. 

Netværkets medlemsorganisationer arbejder ligesom PUGAD med Danida-støttede udviklingsprojekter i Syd indenfor small-scale fiskeri og/eller landbrug eller med partnerskabsaktiviteter indenfor enten fiskeri eller landbrug. Formålet med netværkssamarbejdet er at udvikle medlemsorganisationernes kapacitet herunder at styrke viden om fiskeri- og landbrugspolitik på globalt plan. På den måde kan PUGAD udføre bedre fortalervirksomhed til fremme af kystfiskeriet i Filippinerne og Sydøstasien. 

For artikler og andet indhold se oppe i bjælken 

 

1 Fisker M Baade