>> KOM OG VÆR MED! BLIV MEDLEM I PUGAD>> KLIK HER

 

V E L K O M M E N   T I L   P U G A D

en national og international non-profit organisation bestående af engagerede og aktive medlemmer med forskellig faglig baggrund og med interesse for bistandsdilemmaer, udvikling og globale forhold.

 

KOM TIL WORKSHOP OM OCEAN GRABBING

Den 1. og 2. november 2014 afholder PUGAD i samarbejde med en række organisationer en workshop med fokus på ocean grabbing. Deltagere vil få en dybere forståelse af omfanget af ocean grabbing samt konkrete metoder til at adressere problemet og styrke sociale bevægelsers indflydelse i beslutningsprocesser.

Eventet afholdes:

1.-2. november kl. 10.00-15.30 i Verdenskulturcentret Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N

Tilmeld dig via email: mads@afrika.dk

Se program nedenfor

 

Oceangrabbing Web Rettet 2 3

 

Program, Dag 1 

Første workshop-dag vil udbrede kendskabet til ocean grabbing og med konkrete eksempler klæde deltagerne på til at forstå hvilke drivkræfter og aktører, der står bag. 

Programmet vil bestå af tre oplæg med efterfølgende Q&A og diskussion.

 • Ocean grabbing – hvad er det vi står over for? (15 min. v. arrangørgruppen)

Første oplæg vil ganske kort med den brede pensel sætte ocean grabbing i kontekst af den ressource grabbing, som vi står over for.

 • The global Privatisation Push (40 min. v. Prof. Seth Macinko)

Seths oplæg vil med konkrete eksempler skildre det privatiseringspres, som en række magtfulde aktører – Verdensbanken , filantropiske fonde og  miljøorganisationer –  står bag og give indspark til, hvordan det bedst kan stoppes.

 • Resource grabbing  in a context of political instability in Kenya (40 min. v. Christiana Louwa)

Christianas oplæg vil sætte fokus på, hvordan eliten i Kenya udnytter den politisk ustabile situation til at gennemtvinge forskellige former for ressource grabbing og forklare,  hvordan folk på jorden går til kamp imod denne elite.

Første dag afrundes med en Q&A sessions med et panel bestående af oplægsholderne samt repræsentanter fra organisationerne bag workshoppen.

Efter workshoppen bydes der på øl/vand og politisk snak i krogene.

 

Program, Dag 2

På anden workshop-dag vil vi diskutere, hvordan man kan deltage aktivt i den politiske kamp mod Ocean Grabbing, og der er mulighed for at gå mere i dybden med de udvalgte temaer, som blev diskuteret på workshop dag 1.

Vi vil arbejde i mindre grupper med forskellige temaer, hvor man som deltager frit vælger, hvilken gruppe man ønsker at være i. Fælles for alle grupperne er, at de konkrete muligheder og idéer forankres i de danske organisationer, som har en klar, kritisk tilgang til det politiske aktivistarbejde.

Arrangører: Afrika Kontakt, NOAH, Levende Hav, Internationalt Forum, Pugad

 

 

Like PUGAD på facebook: https://www.facebook.com/pugad 

 

IMG 0436

 

Aktivitetskalender

 • 15-03-2014 Generalforsamling 2014
 • 02-05-2014 Rebuilding the Philippines
 • 14-06-2014 Philcom Independence day
 • 01-11-2014 Ocean Grabbing Workshop København
 • 02-11-2014 Ocean Grabbing Workshop København
 • 03-11-2014 Ocean Grabbing Workshop Lund
 •  

  Projekter

  • Filippinerne

   PUGADs projekter ligger i Filippinerne, som er et land med mange udfordringer; der er hyppige nat...

  • Kystfiskeri - registrering og licenser

   I samarbejde med vores lokale partner Tambuyog arbejder vi med et projekt i to større fiskeriban...

  • Projekter i Malaybalay

   PUGAD understøtter projekter i Malaybalay; for prøveløsladte fanger og for unge studerende. PUGAD...