Om PUGAD

PUGAD er et akronym for People United Generating Aid for Development.

PUGAD er en frivilligdrevet NGO med det overordnede mål at bekæmpe fattigdom. Vi laver udviklingsprojekter, lobbyarbejde og netværkssamarbejde. 

Projekter

Gennem projektarbejde i Filippinerne hjælper vi og støtter marginaliserede grupper indenfor small-scale fiskeri. Formålet med vores projekter er at skabe bedre rammer for fiskeriet og forvaltningen heraf, inddrage og synliggøre kvindernes deltagelse og at fremme et bæredygtigt fiskeri. 

Lobbyarbejde

En stor del af vores arbejde består af fortalervirksomhed og lobbyisme nationalt som internationalt samt i vores projektarbejde i Syd. Vores lobbyarbejde består blandt andet i udførelsen af undervisningsmateriale og konferencer med henblik på at gøre opmærksom og øge fokus på problemstillinger relateret til kystfiskeriet og small-scale fiskere.

Netværk

Vi deltager i flere forskellige netværk, så vi hele tiden kan udvikle os og erfaringsudveksle. Formelt er vi indgået i Fiskerifagligt netværk, og vi engagerer os i mere uformelle internationale netværk.