Afsluttet projektfase 2: Registrering og licenser i kystfiskeriet

Projekttitel: Promoting an Enhanced Framework in Philippine Municipal Fisheries Registration and Licensing

Projektet arbejder i to store fiskeribanker Tayabas Bay og Tanon Strait ). Hovedformålet er at udvikle en bæredygtig forvaltningsmodel for det traditionelle kystfiskeri og for miljøet i Filippinerne. Projektet udvikles i samarbejde med PUGADs lokale partner i Filippinerne.

Projektets primære målgruppe er de filippinske kystfiskere (900.000 fiskere) men lige så vigtigt er inddragelsen af de filippinske myndigheder og samarbejdet mellem disse to grupper.

Første del af projektet handler om at færdiggøre registreringen af kystfiskere gennem fortalervirksomhed, og endvidere at organisere fiskerne i kooperativer med øget fokus på at inddrage kvinderne, da kvindernes rolle ofte negligeres i fiskeriet.

Anden del af projektet består af træningsseminarer og workshops, hvor fiskerne i fællesskab med de lokale og statslige myndigheder skal udarbejde og implementere en bæredygtig udviklingsplan for forvaltningen af det lokale fiskeri. Forvaltningsmodellen skal indeholde registrerings –og fiskeritilladelser, der tager hensyn til miljøet og fremtidssikrer en fastholdelse af det lokale fiskeri i Filippinerne.

Projektet forløb fra 1. januar 2013 – 31. december 2014. Der er bevilget kr. 997,575.00 fra CISUs projektpulje. Hvis du ønsker flere informationer og en detaljeret beskrivelse af projektet, se projektansøgningen her