Afsluttet projektfase 3: En bæredygtig forvaltningsmodel for det filippinske kystfiskeri

Projekttitel: Capacity Building and Advocacy toward Fishing Ground based Management

Projektet vil udvikle en bæredygtig forvaltningsmodel for det traditionelle fiskeri og for miljøet i Filippinerne. Projektets 3. fase forløber fra januar 2015 - juni 2017 med en bevilling på kr. 1.934.819.- fra CISUs projektpulje. 

Projektet arbejder i to fiskeribanker (Tabayas Bay og Tanon Strait) på tværs af kommunale grænser. Den primære målgruppe er de filippinske kystfiskere, der udgør knap 900.000 personer, som skal udvikle evnen til at forvalte et bæredygtigt og organiseret kommunalt fiskeri. 

Gennem træningsseminarer og workshops vil de kommunale fiskere i fællesskab med de lokale og statslige myndigheder udarbejde og implementere en bæredygtig udviklingsplan for forvaltningen af det lokale fiskeri.

Projektet er en videreudvikling af PUGADs opnåede resultater fra projektets tidligere faser; Fase 1 omhandlede et analysearbejde af de mange udfordringer, det filippinske traditionelle fiskeri står over for, hvor Fase 2 havde fokus på fiskerilicenser og registrering samt at organisere fiskerfolkene i kooperativer. 

Projektet er udviklet i samarbejde med PUGADs lokale partner i Filippinerne Tambuyog Development Center, som PUGAD mødte på en civilsamfundskonference i Bangkok i 2008. Efterfølgende har vi arbejdet sammen og udvekslet erfaringer om de udfordringer og problematikker det traditionelle fiskeri står over for i Filippinerne, Danmark og i resten af verden.

Hvis du ønsker flere informationer og en detaljeret beskrivelse af projektet, se projektansøgningen her

Den afsluttende rapport for projektet kan læses ved at klikke her