NOTAT special edition

Dansk

Læs en særlig udgave af magasinet NOTAT om bæredygtigt fiskeri herunder omsættelige fiskekvoter, kystfiskeriet og EU's fiskeripolitik. Magasinet er udarbejdet i 2012 af PUGAD i samarbejde med vores netværkspartnere Afrika Kontakt og Levende Hav samt DEO (Demokrati i Europa). Sproget er på engelsk. 

English

A special edition of NOTAT magazine in English focusing on sustainable fisheries, EU fisheries policy, Transferable Fishing Concessions, and small-scale fisheries. The magazine was published in 2012 by PUGAD in collaboration with our Danish network partners Africa Contact and The Living Sea, and DEO (Democracy in Europe).

Read the online version of NOTAT here (pdf). Notat Foto