Hvem er vores medlemmer

Hvem er vores medlemmer?

Mød Birgit Madsen som har været medlem af PUGAD siden start, og som nu sidder i bestyrelsen. 

Jeg har netop deltaget i PUGADs konference om Ocean Grabbing i København. 

Konferencen blev afholdt 1. og 2. november 2014. Arrangørerne var: Afrika Kontakt, NOAH, Levende Hav, Internationalt Forum og PUGAD. Hovedtalere var Professor  Seth Macinko, University of Rhode Island, USA og aktivist Christiana Louwa, El Molo Forum, Kenya.

Jeg deltog i konferencen af flere grunde. For det første er jeg bestyrelsesmedlem i PUGAD, hvor det selvfølgelig forventes at jeg har en vis viden om vores projektarbejde,fiskeri i Filippinerne.  Men bestemt også interessen for selve området.  Men fiskeri er et stort område. og hele kvoteområdet er bestemt ikke søndagslæsning. Så derfor deltog jeg i konferencen for at udbygge min viden og indsigt.

Seth Macinko talte bl.a. om hvordan man kan stoppe privatisering af fiskeri som bl.a. Verdensbanken og flere miljøorganisationer arbejder på at få indført under et nyt initativ der kaldes Global Partnership for Oceans.

Christiana Louwa talte mere lokalt om den problematiske politiske ustabilitet, som bliver udnyttet af den kenyanske elite i form af grabbing af store søområder, hvilket er katastrofalt for de lokale befolkningsgrupper, der har svært ved at brødføde sig selv.

Der kom spændende diskussioner ud af ovennævnte problemstillinger, som naturligvis gerne skulle fortsætte i andre fora.

Efter en paneldebat med spørgsmål, var der mulighed for at fordybe sig i flere emner i workshops. Jeg deltog i en workshop der omhandlede hele problematikken i Kenya, fattigdom, manglende uddannelse etc. Problemet er, at eliten sidder på magten, og fratager den fattige del af befolkningen muligheden for at brødføde sig selv. Det er et kæmpe problem, der ikke bare kan løses politisk,  men selvfølgelig også med udviklingsbistand. 

Når man deltager i udviklingsarbejde er viden på forskellige områder nødvendig. I den seneste måned har jeg  selv deltaget i tre seminarer, - Religion i Udviklingsarbejde -  og det har været utrolig spændende og lærerrigt. En viden jeg evt. kan bruge i vores projektarbejde i Filippinerne.